Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů


Rozhodli jste se vrátit zboží zakoupené v našem internetovém obchodě? Do 14 dnů od převzetí zboží od dopravce to můžete učinit několika způsoby:


1) zasláním oznámení o odstoupení od kupní smlouvy na email info@nosenideti.cz, nebo na naši adresu:

Věra Kalousková
Brigádnická 237
50303 Smiřice

Použít můžete připravený formulář, stáhnout si ho k vytištění můžete ve formátu .pdf zde.


2) můžete využít vratkového systému stránek NošeníDětí.cz. V emailu, potvrzujícím přijetí Vaší objednávky naleznete odkaz, který Vás navede na naše stránky, kde budete moci jednoduše a přehledně oznámit odstoupení od kupní smlouvy, případně vyřešit částečné vrácení jen u několika položek nebo výměnu za jiné zboží. Pokud jste už potvrzovací email smazali, kontaktujte nás na info@nosenideti.cz, pošleme Vám odkaz.

 

3) samozřejmě můžete také poslat zboží zpět ihned a vůli odstoupit od kupní smlouvy vyjádřit přiloženým dopisem.Po oznámení prosím zašlete zboží dobře zabalené (a v případě pošty raději s podacím lístkem, ať můžete balík pro případ potíží s přepravou dohledat, bez podacího lístku je nepojištěný a nemusí k nám dorazit) zpět na naši adresu:

Věra Kalousková
Brigádnická 237
50303 Smiřice

Vyslat zboží na cestu byste měli nejpozději do 14 dnů od oznámení odstoupení, ale čím dříve zboží zašlete zpět, tím dříve budeme moci vrátit zpět peníze. Detailnější informace o právu odstoupení od kupní smlouvy naleznete v Obchodních podmínkách nebo v poučení níže.


holčička v krabici


Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Věru Kalouskovou, Brigádnická 237, 50303 Smiřice, IČ 74009826, tel. 737810265, email info@nosenideti.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Na naší webové stránce www.nosenideti.cz můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.
1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.


2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Věra Kalousková, Brigádnická 237, 50303 Smiřice. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.